Απονομή βραβείου

 

Απονομή βραβείου απο την Ένωση Λογιστών
Ν. Λάρισας για την αποδοχή που είχανε τα
μαθήματά μου, στους νέους
Λογιστές της ένωσης.
Λάρισα 17 / 12 / 2009